SAFETY AWARENESS VIDEO - MANAGEMENT AND SAFETY CULTURE - Bulgarian en

С удоволствие ви представяме това късометражно видео, което е продължение на видeoто „Опасности при работа около остри ръбове“. Заглавието на това видео е „Управление и култура на безопасност“ и показва разследването на управленските и наблюдаващите аспекти от събитията довели до инцидента показан в първото видео.

ЧЛЕНОВЕ НА ИРАТА

Моля обърнете внимание, че видеото може да бъде изтеглено ОТ ТУК, така че да се гледа дори без интернет достъп. Силно препоръчваме показването на това видео на съответните хора във вашата фирма възможно най-скоро

Съпътстващо видеото има изготвена кратка бележка в полза на собствениците, мениджърите и управителите на фирми по въжен достъп. Следва да се ползва за отбелязване на последствията от това какво може да се случи при не добре планирана работа. Подходящи мерки следва да бъдат взети във вашата организация за избягването на явните грешки показани при видеата.

Кратката бележка е достъпна в IRATA страницата ТУК

Видеата за безопасна работа покрай ръбове, заедно с тази кратка бележка трябва да се ползват да напомнят на всички техници свързани с планирането и ръководството на работа по въжен достъп, важността да разгледат отношението си към ролята, която изпълняват.