SAFETY AWARENESS VIDEO - EDGE AND ROPE MANAGEMENT - Polish SUBTITLES en

Prezentowany materiał wideo IRATA dotyczący bezpieczeństwa pt. “Zarządzanie linami na krawędziach” został stworzony przez IRATA w celu informowania i edukowania techników dostępu linowego o znaczeniu odpowiedniego nadzoru oraz o niebezpieczeństwach związanych z niewłaściwym postępowaniem z linami na krawędziach.

CZŁONKOWIE IRATA

Zwracamy uwagę, że film znajduje się w strefie dla członków na naszej stronie internetowej i można go pobrać do odtwarzania na spotkaniach bez konieczności dostępu do Internetu. Zdecydowanie zalecamy, aby ten film i towarzyszący mu pakiet prezentera, zostały jak najszybciej udostępnione wszystkim technikom podczas spotkań dotyczących bezpieczeństwa.

Nagranie to jest przeznaczone do prezentowania w ramach spotkania dotyczącego bezpieczeństwa i zawiera wyświetlane na ekranie pytania, które powinny zostać omówione podczas projekcji. “Pakiet prezentera”, do wykorzystania przez instruktora, jest dostępny dla podmiotów członkowskich IRATA w strefie dla członków na naszej stronie internetowej (TUTAJ).

PLAKAT O ZARZĄDZANIU LINAMI NA KRAWĘDZIACH

Prosimy również o zapoznanie się z plakatem IRATA dotyczącym zarządzania linami na krawędziach, który można pobrać TUTAJ oraz z sekcjami ICOP 2.7.10, 2.11.3 i Załącznikiem P .