Safety Awareness Video - Edge and Rope Management - Bulgarian Subtitles

Настоящето IRATA Видео за Запознаване с Безопасността „Опасности при работа около ръбове“ е създадено от IRATA с цел да информира и образова техниците по въжен достъп за значимостта на подходящия надзор и опасностите произлизащи от неправилна работа около ръбове.

IRATA ЧЛЕНОВЕ

Видеото качено в частта на сайта достъпен за членове може да бъде сваляно за да се показва по време на срещи на места без достъп до интернет. Силно препоръчване това видео и съпътстващата го презентация да бъдат споделени с всички техници възможно най-скоро.

Това видео е замислено да се показва на срещи за безопасност и включва въпроси които бива да се обсъдят по време на прожекцията. „Пакет за презентация“ в помощ на презентатора е достъпен на членовете на нашия уебсайт (ТУК)

ПЛАКАТ ЗА ОПАСНОСТИТЕ ПРИ РАБОТА ОКОЛО РЪБОВЕ

Вижте също и IRATA плаката относно опасностите при работа около ръбове който можете да свалите от ТУК и вижте ICOP sections 2.7.10, 2.11.3 and Annex P