Safety Awareness Video - Management and Safety Culture - Polish

Mamy przyjemność zaprezentować tę krótką produkcję filmową (video), która jest kontynuacją naszego filmu o bezpieczeństwie “Zarządzanie linami na krawędziach”. Film nosi tytuł “Zarządzanie bezpieczeństwem i kultura bezpieczeństwa” i przedstawia postępowanie wyjaśniające w zakresie zarządzania i nadzoru nad wydarzeniami, które doprowadziły do incydentu przedstawionego w pierwszym filmie

CZŁONKOWIE IRATA

Zwracamy uwagę, że materiał wideo znajdujący się w strefie dla członków na naszej stronie internetowej można pobrać TUTAJ, dzięki czemu możliwe jest oglądanie go bez dostępu do internetu. Zdecydowanie zalecamy, aby nagranie to zostało jak najszybciej pokazane stosownym osobom w obrębie Twojej organizacji

Do nagrania dołączyliśmy notatkę informacyjną dla właścicieli firm oferujących pracę w dostępie linowym, kierownictwa i inspektorów. Należy ją wykorzystać do refleksji nad konsekwencjami tego, co może pójść źle, gdy działania nie zostaną prawidłowo zaplanowane. W organizacji powinny zostać podjęte odpowiednie kroki, aby uniknąć ewidentnych błędów wskazanych w tej serii materiałów wideo. Notatka informacyjna jest dostępna dla firm członkowskich IRATA z poziomu obszaru dla członków na naszej stronie internetowej TUTAJ.

Nasze materiały wideo dotyczące bezpieczeństwa wraz z niniejszą notatką informacyjną powinny być wykorzystane jako narzędzie pomocne wszystkim osobom zaangażowanym w planowanie i zarządzanie operacjami dostępu linowego w celu dokonania analizy sposobu, w jaki realizują one swoje zadania.