Edge and Rope Management Video - Serbian Subtitles en

Sledeći IRATA bezbednosno edukativni video pod naslovom ’’ Rukovanje užetom i ivicama’’ je delo IRATA organizacije sa ciljem da informiše i edukuje tehničare koji rade na užetu o važnosti odgovarajućeg nadzora i opasnosti neadekvatnih procedura koje se tiču površina sa ivicama.

IRATA ČLANOVI

Uzmite u obzir da je video moguće preuzeti na IRATA sajtu u okviru dela za članove, tako da se može koristiti za potrebe prezentacije u prilikama kada nije moguće pristupiti internetu. Preporučujemo da ovaj video kao i prateći paket za prezentaciju bude prikazan svim tehničarima kroz sastanak u vezi bezbednosti što pre je moguće.

Namera je da ovaj video bude prikazan kao deo sastanka u vezi bezbednosti zajedno sa pitanjima koja treba diskutovati tokom prikazivanja. Paket za prezentaciju kao pomoć prezenteru je dostupan kompanijama IRATA članovima u okviru dela za članove na našem sajtu (OVDE).

POSTER POVRŠINA SA IVICOM

Molimo Vas da pogledate IRATA poster u vezi sa pristupom površinama koje imaju ivice a koji možete preuzeti OVDE i obratitE pažnju na ICOP sekciju 2.7.10, 2.11.3 i Annex P.